Προσωπικό

Επιστημονικός Υπεύθυνος Δομής Απασχόλησης Και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.)

Δημήτριος Κωνσταντινίδης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τηλ.: 2310013277, e-mail: dkon@cie.teithe.gr


Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης (Γ.Δ.)

Αναπληρωτής Πρόεδρος Συμβουλίου Α.Τ.Ε.Ι.-Θ.

Χρήστος Πέτρου, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων

Τηλ.: 2310013518, e-mail: petrouie@mls.teithe.gr


Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.)

Πέτρος Σαμαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων

Τηλ.: 2310013474, e-mail: samaras@food.teithe.gr


Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας Και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.)

Αθανάσιος Μπελίδης, Καθηγητής Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης

Τηλ.: 2310013235, e-mail: abelidis@mkt.teithe.gr


Προϊστάμενος

Σπύρος Κανέλλης

Τηλ.: 2310013718, e-mail: georgek@admin.teithe.gr


Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σταύρος Αντωνίου

Τηλ.: 2310013720, e-mail: santoniou@admin.teithe.gr


Τεχνική Υποστήριξη – Στέλεχος Διαχείρισης Έργου

Αντώνης Καραγεώργος

Τηλ.: 2310013715, e-mail: karag@admin.teithe.gr


Πληροφορικός

Άγγελος Συναδάκης

Τηλ.: -, e-mail: -