Φωτογραφίες

Περισσότερες φωτογραφίες από τις δραστηριότητες της Δ.Α.ΣΤΑ. μπορείτε να δείτε μέσω του αριστερού μενού της ιστοσελίδας στις “ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ’!