Δράσεις Τ.Ε.Ι.

 Σύνδεσμος Δ.Α.ΣΤΑ. Γ.Δ. Γ.Π.Α. Μ.Κ.Ε.
 Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ
 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ
 Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ
 Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ
 Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ
 Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ
 Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ
 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ
 Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ
 Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Συντομογραφία  Περιγραφή
 Δ.Α.ΣΤΑ.  Δομή Απασχόλησης Και Σταδιοδρομίας
 Γ.Δ.  Γραφείο Διασύνδεσης
 Γ.Π.Α.  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
 Μ.Κ.Ε.  Μονάδα Επιχειρηματικότητας Και Καινοτομίας