12

Διοργάνωση Science-Cafe: “Περίθαλψη & Διατροφή στην Ευρώπη – Ευκαιρίες Καριέρας”

1st_Science_Cafe2Σας ανακοινώνουμε ότι διοργανώθηκε με επιτυχία το πρώτο science – cafe από την Δ.Α.ΣΤΑ. με τίτλο “Περίθαλψη & Διατροφή στην Ευρώπη – Ευκαιρίες Καριέρας” τη Δευτέρα 11/4/2011 στις 11:00-13:00 στο εστιατόριο του προσωπικού του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ. (αίθριο) με ελεύθερη συμμετοχή, στα πλαίσια του εντατικού προγράμματος ERASMUS IP : “OPEN-N” (Older People in Europe: New Needs – Οι Ηλικιωμένοι της Ευρώπης. Νέες Ανάγκες), με τη μορφή διαλογικής συζήτησης με τους επισκέπτες καθηγητές του προγράμματος οι οποίοι προέρχονταν από την Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Φινλανδία, την Πορτογαλία και την Αγγλία.

Λεπτομερέστερη ενημέρωση σχετικά με τη διοργάνωση του science – cafe, περιληπτικά βιογραφικά των συμμετεχόντων καθηγητών και ενημερωμένο πληροφοριακό υλικό σχετικά με το science – cafe θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο www.dasta.teithe.gr/science_cafe.php.

Φωτογραφίες από την εκδήλωση είναι διαθέσιμες στην σελίδα: www.dasta.teithe.gr/dasta_photos.php

Δείτε φωτογραφίες της εκδήλωσης:

Περιληπτικά Βιογραφικά Συμμετεχόντων Καθηγητών
 Χώρα Ονοματεπώνυμο Βιογραφικό στα Ελληνικά Βιογραφικό στα Αγγλικά
 Ελλάδα Δημήτρης Θεοφανίδης
 Βέλγιο Kristel Thijs
 Ηνωμένο Βασίλειο Alison Cochrane
 Ηνωμένο Βασίλειο Claire Bewsher
 Πορτογαλία Susana Duarte
 Φινλανδία Barbro Ostenburs
 Φινλανδία Bodil Julin

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου Εδώ Δείτε την αφίσα του συνεδρίου Εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ERASMUS IP : “OPEN-N”, μπορείτε να βρείτε: