04

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΞΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προκήρυξη βραβείου Νικολάου Καρόλου, με χρηματικό έπαθλο 10.000€, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, με θέμα αναφερόμενο στις διεθνείς διαστάσεις της ξενικής κατοχής της Μακεδονίας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η χρηματοδότηση κάθε μελέτης θα γίνει επί τη βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία της αίτησης. Η χρηματοδότηση κάθε μελέτης μπορεί να ανέλθει κατ΄ ανώτατον στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων Ευρώ (€ 12.000), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους παρακρατήσεις, φόροι, τέλη κ.λ.π.

Προθεσμία υποβολής: 30 Απριλίου 2012.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.academyofathens.gr.