16

Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής, υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων

Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» υλοποιεί το έργο:

«Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής, υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων» με στόχο την ενημέρωση, πληροφόρηση και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στους εργαζόμενους, σε θέματα που αφορούν τους τομείς της Κοινωνικής Ασφάλισης, των Εργασιακών Σχέσεων και της Απασχόλησης.

Σκοπός του Δικτύου είναι η παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης σε εργαζόμενους Έλληνες και οικονομικούς μετανάστες. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα παρέχονται αφορούν τρεις κύριες κατηγορίες:

 • Υποστήριξη / διατήρηση της απασχόλησης εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις υπό αναδιάρθρωση ή προς παύση λειτουργίας, υποστήριξη εργαζομένων με επισφαλή εργασία ή υπό εφεδρεία, ενημέρωση και συμβουλευτική για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Πληροφόρηση και υποστήριξη των εργαζομένων για την εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας.
 • Πληροφόρηση για ασφαλιστικά θέματα.

Κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του δικτύου στο Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται διαπροσωπική εξατομικευμένη επικοινωνία πληροφόρησης, όπου ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα διατύπωσης των σχετικών ερωτημάτων του τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζονται από εξειδικευμένους συμβούλους. Πολύ σύντομα θα λειτουργήσει ιστοσελίδα και διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας. Επιπλέον, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας αποστέλλονται υπό μορφή δελτίου πληροφόρησης, οι σημαντικότερες εξελίξεις στα παραπάνω πεδία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διατύπωση ερωτημάτων στα αναφερόμενα πεδία παρακαλούμε να έρχεστε σε επαφή με το Περιφερειακό ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Θεσσαλονίκης, Μαίρη Ασβεστά, Αισώπου 24 & Προμηθέως, 54627 Θεσ/νίκη, τηλ. 2310 385810-14, fax 2310 385825, email inediktiothess@inegsee.gr.

17

«Ημέρες καινοτομίας» από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

«Ημέρες καινοτομίας»  από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 17-26 Σεπτεμβρίου | Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

www.innovationdays.gr

Πρώτη εκδήλωση Innovation Days2014

Τετάρτη 17/09 – Ολύμπιον 18:00 – 20:00

Διάλεξη: Τα βήματα για τη δημιουργία επιτυχημένου start-up – Παραδείγματα επιτυχίας στο AustinTexas

Ά. Αγγέλου, Principal Executive Officer of angeloueconomics – Founder

President and Chairman of the Board of the International Accelerator, Austin-Texas

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος διοργανώνει για 2η χρονιά, τις «Ημέρες Καινοτομίας», έναν θεσμό που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2013 με στόχο να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο ως πόλος έλξης σημαντικών ανθρώπων και ως πόλος αναφοράς για θέματα καινοτομίας.

Νέοι και νέες της Θεσσαλονίκης θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις για θέματα δημιουργίας start-up, για την καινοτομία στο νομικό χώρο, στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στην αστική βιωσιμότητα, συμβουλευτικές εργασίες των φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου με εταιρείες, φορείς και οργανισμούς, αλλά και παρουσιάσεις πραγματικών success stories ελληνικών καινοτόμων επιχειρήσεων από ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι εκδηλώσεις των «Ημερών Καινοτομίας» θα φιλοξενηθούν σε κεντρικούς χώρους της πόλης της Θεσσαλονίκης, όπως το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, το Ολύμπιον, τη Βιβλιοθήκη του Μουσείου Κινηματογράφου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς αλλά και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το πρώτο και μόνο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο της χώρας, αποσκοπεί να γίνει ο φορέας που θα παρέχει τη γνώση και τις επαφές ανάμεσα στους παραγωγικούς φορείς και σε όσους επιχειρούν με επιτυχία, σε αυτούς που συλλαμβάνουν την ιδέα και σε αυτούς που μπορούν να βοηθήσουν να υλοποιηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλώ επισκεφθείτε το www.innovationdays.gr και τη σελίδα μας στο Facebook.

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από το διάστημα 16-26/09 στελέχη του Διεθνούς Πανεπιστημίου θα βρίσκονται στο Περίπτερο Ενημέρωσης/Info Kiosk του Δήμου Θεσσαλονίκης στη συμβολή της Πλατείας Αριστοτέλους με την Οδό Μητροπόλεως με σκοπό την ενημέρωση επισκεπτών για τις εκδηλώσεις των «Ημερών Καινοτομίας» αλλά και για τα ΠΜΣ του πανεπιστημίου μας.

Σας ευχαριστούμε.

12

Voucher 25-29

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Voucher 25-29)

ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ – (ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ 6-8-2014)

Το Υπουργείο Εργασίας δημοσίευσε την πρόσκληση του νέου προγράμματος voucher με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Το έργο αφορά σε 30.000 θέσεις:18.000 για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 12.000 για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Περιλαμβάνεi ολοκληρωμένη δέσµη παρεµβάσεων µέσω χορήγησης voucher από τον ΟΑΕ∆. Αναλυτικά η προκήρυξη στην επίσημη ιστοσελίδα του VOUCHER: www.voucher.gov.gr

Συγκεκριµένα:

►   Κατάρτιση 80 ώρών(οριζόντιες δεξιότητες) σε συνδυασµό µε καθοδήγηση /εκπαιδευτικόmentoring.

►   Πρακτικήάσκηση/Εργασιακήεµπειρία 450 ωρών σε διάστημα έξι (6) µηνών.

►   Επιχορήγησητων επιχειρήσεωνπουθαµετατρέψουντηνπρακτικήάσκηση σεσύµβασηεργασίας τουλάχιστον ενός εξαμήνου.

 φελούµενοι θα είναι:

     Άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989
 • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 • Είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου Σπουδών ή
 • Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας(ΑΕΙ/ΤΕΙ )ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Στους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα παρέχονται:

 • Εκπαιδευτικό επίδομα 2280 € μικτά για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 2550 € μικτά για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 • Ιατροφαρµακευτικήκάλυψη.
 • Επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήµατος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικήςπρακτικήςάσκησης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας απ΄ ευθείας στους ωφελούμενους σε 3 δόσεις (1η δόση με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η  δόση με την ολοκλήρωση 200 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η  δόση με την ολοκλήρωση των τελευταίων 250 ωρών πρακτικής άσκησης).

Κριτήρια επιλογής-μοριοδότηση:

Η επιλογή των υποψηφίων και η εγγραφή τους στο Μητρώο ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των παρακάτω κριτηρίων :

 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (μέχρι 40 μόρια)
 1. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό -οικονομικό έτος 2014-(μέχρι 30 μόρια)
 1. Μη συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις (20 μόρια)

Η συνολική βαθμολογία μπορεί να φτάσει μέχρι τους 90 βαθμούς (βλ. προκήρυξη σελ 22)

12

Νέο Voucher 18-24

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Voucher 18-24)

ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΝ ΑΠΟ 18 ΕΣ 24 ΕΤΝ – (ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ 29-08-2014)

Το Υπουργείο Εργασίας δημοσίευσε την πρόσκληση του νέου προγράμματος voucher με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Το έργο αφορά σε 12.000 θέσεις:9.000 για αποφοίτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 3.000 για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσµη παρεµβάσεων µέσω χορήγησης voucher από τον ΟΑΕ∆. Αναλυτικά η προκήρυξη στην επίσημη ιστοσελίδα του VOUCHER: www.voucher.gov.gr, ενώ οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται μέσω της ιστοσελίδας http://youthguarantee.ypakp.gr

 φελούµενοι θα είναι:

 Άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 έως και 31.12.1996
 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου Σπουδών ή
 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας (δηλαδή από 20/5/2014 έως 20/9/2014).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό σχέδιο Δράσης προγενέστερα (δηλαδή πριν από την 20/5/2014), με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης. Επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησης τους στο πλαίσιο της παρούσας επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους.

 • Να ΜΗΝ έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Συγκεκριµένα:

Για την ομάδα των Απόφοιτων ΑΕΙ/ΤΕΙ

 • Κατάρτιση 80 ωρών σε συνδυασµό µε καθοδήγηση/εκπαιδευτικό mentoring.
 • Πρακτική άσκηση/Εργασιακή εµπειρία 420 ωρών σε διάστημα έξι (6) µηνών.
 • Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα µετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύµβαση εργασίας τουλάχιστον ενός       εξαμήνου.

Στους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα παρέχονται:

 • Εκπαιδευτικό επίδομα 2410 € μικτά για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 • Ιατροφαρµακευτική κάλυψη.
 • Επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήµατος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικήςπρακτικήςάσκησης.

Για την ομάδα των Απόφοιτων Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβαθμιας εκπαίδευσης:

 • Κατάρτιση 120 ωρών   σε συνδυασµό µε καθοδήγηση/εκπαιδευτικό mentoring.
 • Πρακτική άσκηση/Εργασιακή εµπειρία 380 ωρών σε διάστημα έξι (6) µηνών.
 • Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα µετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύµβαση εργασίας τουλάχιστον

Στους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα παρέχονται:

 • Εκπαιδευτικό επίδομα 2240€ μικτά για αποφοίτους ΥΕ, ΔΕ & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ιατροφαρµακευτική κάλυψη.
 • Επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήµατος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικήςπρακτικήςάσκησης.

 

Κριτήρια επιλογής-μοριοδότηση:

Η επιλογή των υποψηφίων και η εγγραφή τους στο Μητρώο ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (μέχρι 20 μόρια)
 • Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό -οικονομικό έτος 2014 (μέχρι 15 μόρια)
 • Μη συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις (15 μόρια)
 • Εκπαιδευτικό Επίπεδο ΜΟΝΟ για τους απόφοιτους ΥΕ, ΔΕ & μεταδευτεροβάθμιας (μέχρι 10 μόρια)

Η συνολική βαθμολογία μπορεί να φτάσει μέχρι τους 50 μόρια για τους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 60 μόρια για τους απόφοιτους ΥΕ, ΔΕ & μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (βλ. προκήρυξη σελ 26-29).

05

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑγροΕΤΑΚ)

Εδώ μπορείτε να βρείτε την πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίων ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ).

05

“Εναρξη του Thessaloniki Start up Innovation Hub

Εάν έχεις μια νέα καινοτομική ιδέα και θέλεις να την μετατρέψεις σε βιώσιμη επιχείρηση μπορείς να την καταθέσεις σήμερα κιόλας στον πρώτο κύκλο αξιολόγησης που προγραμματίζεται για τις 15 Μαΐου 2014.

Το Thessaloniki Start up Innovation Hub προσφέρει στους νέους ή σε ομάδες που θέλουν να δουν την ιδέα τους να αποκτά εξωστρεφή προσανατολισμό και να βρίσκει διέξοδο στην πραγματική αγορά, τη δυνατότητα να αναδείξουν και να εξελίξουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία, αξιοποιώντας τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και αναπτύσσοντας το επαγγελματικό τους ανθρωποδίκτυο (networking).

Το Thessaloniki Start up Innovation Hub προσφέρει:

 • Σύγχρονο χώρο δημιουργικής συνεργασίας στο επίκεντρο του οικοσυστήματος καινοτομίας στο «ΝΟΗΣΙΣ».
 • Δικτύωση με έμπειρους επιχειρηματίες και εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς σε Ελλάδα και εξωτερικό.
 • Σειρά συναντήσεων (workshops) και εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα:

o    Επιχειρηματικού σχεδιασμού

o    Προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας

o    Κοστολόγησης

o    Φοροτεχνικών υπηρεσιών

o    Στρατηγικής και Μάρκετινγκ

o    Βελτιστοποίησης Προσωπικών Δεξιοτήτων

o    Σύγχρονων εργαλείων χρηματοδότησης για καινοτομικές επιχειρήσεις

 • Δυνατότητα παρουσίασης (pitch) σε δυνητικούς επενδυτές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Αναζήτησε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.thessinnozone.gr και στείλε τη σχετική αίτηση συμμετοχής στο info@thessinnozone.gr

Τα προσωπικά δεδομένα και η αίτηση θα χρησιμοποιηθούν από την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση της ιδέας.