31

Για ανέργους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 20.000 νέες ευκαιρίες απασχόλησης

Στη δημιουργία 20.000 θέσεων εργασίας αποσκοπεί η ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων.

Στόχος των προγραμμάτων είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για περίπου 20.000 ανέργους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέσα από την ενεργοποίηση και την κινητοποίηση των τοπικών φορέων, τη διάγνωση των εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι:

 • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.
 • Ατομα με αναπηρία.
 • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
 • Γυναίκες / άνδρες θύματα trafficking.
 • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
 • Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες.
 • Ατομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.
 • Αιτούντες άσυλο.
 • Αποφυλακισθέντες.
 • Πρώην χρήστες ουσιών.
 • Οροθετικοί.
 • Αστεγοι.
 • Ατομα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια.
 • Ατομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου.
30

Νέο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.

Σύμφωνα με τον Νόμο 3863 του 2010 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ.ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.

Έργο των Υγειονομικών Επιτροπών (του ΚΕ.Π.Α.) είναι: α) Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας. β) Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑΜεΑ. γ) Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος πολίτης να εξετασθεί από Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Το έντυπο αίτησης, άλλες συμπληρωματικές οδηγίες για την διαδικασία κατάθεσης αίτησης, (απαιτούμενα δικαιολογητικά και άλλες γενικές πληροφορίες) καθώς και τις διευθύνσεις που βρίσκονται οι γραμματείες ΚΕ.Π.Α. που λειτουργούν σε όλη την Χώρα θα βρείτε στα αρχεία που ακολουθούν.

Τα παραπάνω έντυπα μπορείτε επίσης να τα προμηθεύεστε από τις γραμματείες ΚΕ.Π.Α. οι οποίες λειτουργούν σε 45 Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Μονάδες Ασφάλισης) της Χώρας.

Στις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. θα εξετασθούν:

 • Νέες υποθέσεις, όπου για πρώτη φορά κρίνονται οι ενδιαφερόμενοι από Επιτροπές Αναπηρίας,
 • Εκκρεμείς υποθέσεις, όπου ήδη έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά αλλά δεν πραγματοποιήθηκε εξέταση μέχρι 31/8/2011 και δεν έχει εκδοθεί Γνωμάτευση.
 • Εκκρεμείς υποθέσεις, όπου έχει αποσταλεί από τον ασφαλιστικό φορέα ο σχετικός φάκελος προς την Υγειονομική Επιτροπή αλλά δεν διεκπεραιώθηκε η εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή. (πχ παρατάσεις συντάξεων Αναπηρίας)

H διαδικασία

 • Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει απαραίτητα Αίτηση Αξιολόγησης, με όλα τα Δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές οδηγίες, σε μία από τις 45 Γραμματείες ΚΕ.Π.Α της επιλογής του.
 • Εφόσον τα Δικαιολογητικά του (Φάκελος) κριθούν από Ιατρό Προελέγχου ως πλήρη, γίνεται η κατάθεση Αίτησης και παραλαμβάνει Αποδεικτικό κατάθεσης Αίτησης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν παραλαμβάνεται η Αίτηση από την Γραμματεία ΚΕ.Π.Α και επιστρέφονται όλα τα Δικαιολογητικά. Ο Ιατρός Προελέγχου υποδεικνύει στον αιτούντα τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά.
 • Ενημερώνεται από την Κεντρική Γραμματεία ΚΕ.Π.Α, μέσω Ταχυδρομείου (πρόσκληση) για την ημερομηνία και ώρα προσέλευσης του στην Υγειονομική Επιτροπή.
 • Μετά λίγες ημέρες παραλαμβάνει από την Γραμματεία ΚΕ.Π.Α, όπου υπέβαλε αρχικά την αίτηση του, την Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής
 • Χρησιμοποιεί την Γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α γιά κάθε Νόμιμη χρήση και μπορεί να παίρνει αντίγραφα για όλο τον χρόνο που ισχύει η Γνωμάτευση.

Σχετικά έγγραφα: 1. Αίτηση, 2. Οδηγίες , 3. Διευθύνσεις ΚΕ.Π.Α..

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ika.gr

29

Πρόγραμμα δωρεάν εξυπηρέτησης των Α.μεΑ.

Ο Ο.Α.Σ.Θ., με ιδιαίτερη ευαισθησία στα Άτομα με Αναπηρίες (Α.μεΑ.), προσφέρει, από 7-4-2005, το πρωτοποριακό πρόγραμμα της δωρεάν εξυπηρέτησης των Α.μεΑ. με τέσσερα (4) ειδικά διασκευασμένα οχήματα (3 σε τακτικό προγραμματισμό, 1 εφεδρικό). Η πρωτοποριακή υπηρεσία αυτή παρέχεται ήδη πάνω από 5 χρόνια καθημερινά από 06:00’ έως 22:00’ και τα Σάββατα, τις Κυριακές και αργίες από 07:00’ έως 23:00’ με ιδιαίτερη ικανοποίηση από τα εξυπηρετούμενα Α.μεΑ., τις οικογένειές τους και την κοινωνία της πόλης μας. Κάθε μετακίνηση Α.μεΑ. προγραμματίζεται από την προηγούμενη για την επόμενη ημέρα, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του Α.μεΑ. ή των οικείων του ή μέσω του προσωπικού Συλλόγων Παραπληγικών ή Ιδρυμάτων που φιλοξενούν Α.μεΑ., στις δύο τηλεφωνικές γραμμές 2310-933930 και 2310-952638 (ώρες επικοινωνίας 07:30’-21:30’), που διατίθενται αποκλειστικά για την εν λόγω χρήση. Στα πλαίσια του κοινωνικού αυτού έργου ο Ο.Α.Σ.Θ. παρέχει και προσυμφωνημένες ομαδικές μετακινήσεις Α.μεΑ. για κοινωνικό σκοπό.

Βασική προτεραιότητα του Οργανισμού είναι, η μετακίνηση των Α.μεΑ. να παρέχεται με τις βέλτιστες συνθήκες ευκολίας, άνεσης και ασφάλειας. Για το λόγο αυτό τα λεωφορεία είναι σύγχρονα, με ειδικό εξοπλισμό επιβίβασης και αποβίβασης, κλιματιζόμενα, με δυνατότητα παροχής εμφιαλωμένου δροσερού νερού τους θερινούς μήνες, ενώ υπάρχει συνοδός, όλες τις ημέρες και ώρες, που μεριμνά για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση, αλλά και την εν γένει εξυπηρέτηση των Α.μεΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.oasth.gr

26

Ιστοσελίδα ελεύθερων λογισμικών για ΑμεΑ

Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει ελεύθερο λογισμικό που κάνει ευκολότερη τη ζωή σε άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους. Ελεύθερο λογισμικό για άτομα με ειδικές ανάγκες από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών δημιούργησε ένα λογισμικό που απευθύνεται σε άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους και παρέχεται δωρεάν.Δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τα άτομα με ειδικές τύφλωση ή χαμηλή όραση, κινητική αναπηρία, απώλεια ακοής, αναπηρία λόγου και άλλα.

Συγκεκριμένα παρουσιάζονται με ένα οργανωμένο και συστηματικό τρόπο τα βοηθήματα που επιλέχθηκαν ύστερα από έρευνα στο Διαδίκτυο και δοκιμάστηκαν στο Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για κάθε Ελεύθερα Διαθέσιμο Λογισμικό δίνεται μια τυποποιημένη σύντομη περιγραφή με τις περισσότερο χρήσιμες πληροφορίες όπως: όνομα προϊόντος, έκδοση, κατασκευαστής, κατηγορία προϊόντος, σχετιζόμενες αναπηρίες, περιγραφή εφαρμογής, λειτουργικό σύστημα, διαδικασία εγκατάστασης, ρυθμίσεις, και τρόπος λήψης του λογισμικού.

Κάποια λογισμικά απευθύνονται και σε ηλικιωμένους, είτε σε ειδικά σχολεία, σε εργαστήρια λογοθεραπείας, φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας.

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής προσφέρουν σήμερα σημαντικές δυνατότητες που διευκολύνουν την καθημερινή ζωή και την κοινωνική ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και των ηλικιωμένων. Οι λύσεις αυτές που ονομάζονται Υποστηρικτικές Τεχνολογίες, αποτελούνται από ειδικό εξοπλισμό και λογισμικό για Η/Υ.

Η επιλογή των λογισμικών έχει ελεγχθεί τόσο για την αξιοπιστία όσο και για την αποτελεσματικότητα τους. Οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες βοηθούν τους χρήστες να αλληλεπιδρούν με τον υπολογιστή τους και να αποκτούν πρόσβαση σε περιεχόμενο, το οποίο, εξαιτίας των προβλημάτων τους, δεν είναι φιλικό ή συχνά δεν είναι καν προσβάσιμο.

Τα λογισμικά μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα http://access.uoa.gr/fs/gre/pages/home

09

ROLLOUT.GR: Ο πρώτος δικτυακός οδηγός πόλης για ΑΜεΑ (για την Αττική)

Το rollout.gr είναι μια νέα ιστοσελίδα-οδηγός πόλης ειδικά για ΑμεΑ, που ετοίμασε ο 27χρονος Ανδρέας Στρατικόπουλος. Ο δημιουργός της σελίδας είναι αθλητής και φοιτητής των ΤΕΦΑΑ, που είναι παραπληγικός τα τελευταία πέντε χρόνια, έπειτα από ατύχημα στη θάλασσα.

Το site κάνει καταγραφή των χώρων με προσβασιμότητα για ΑμεΑ, ενώ το rollout.gr δεν είναι μια βάση δεδομένων, αλλά η έκφραση μιας ολόκληρης κοινότητας. Πρόκειται για μία φιλόδοξη και πολύ καλά σχεδιασμένη ενέργεια που μπορεί να κάνει καλύτερη την καθημερινότητα των παραπληγικών ή όλων των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.

Επισκεφθείτε το στο www.rollout.gr

rollout

06

Ανάπτυξη του Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ και την εκπαίδευση

Προκηρύχθηκε Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό, την μελέτη της εφαρμογής, την ανάπτυξη του Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ και την εκπαίδευση των χρηστών και διαχειριστών του Συστήματος και του Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ και αφετέρου η προμήθεια των απαραίτητων Συστημάτων, πραγματοποίησε το υπ. Παιδείας.

Περισσότερες πληροφορίες Εδώ